Wat houdt copyright precies in?

Wat houdt copyright precies in?

Copyright is best een lastige term om zo te horen. Het houdt in principe in dat iemand anders de dingen die jij hebt gemaakt niet zomaar over mag nemen zonder toestemming. Dit is een hele goede regel, omdat het hierdoor niet meer mogelijk is om werken van anderen klakkeloos over te nemen. Copyright wordt ook wel auteursrecht genoemd.

Wanneer gaat de copyright regel in?

Copyright gaat niet direct in als je nog bezig bent met het maken van een werk. Als dit wel het geval was, zal dat een oneerlijke regel zijn. Hierom geldt de copyright regel pas als het werk afgerond is.

In de Nederlandse wet staat dat de maker van een werk of een persoon die bevoegd is door de maker het werk mag verspreiden, verveelvoudigen en bewerken. Dit houdt in dat als je niet bevoegd bent door de maker van het werk dat je dit ook niet mag doen. Als je dit wel doet, kunnen hier vervelende gevolgen aan zitten.

Wanneer een auteur is overleden, gaat het recht op het werk direct door naar erfgenamen en natuurlijk de mensen die bevoegd zijn door de maker zelf. Dit houdt in dat op dat moment andere mensen er nog geen gebruik van mogen maken.

Wanneer stopt de copyright regel?

Op het moment dat de maker van een werk is overleden, gaan het copyright niet alleen over naar de erfgenamen en de bevoegden. Als er 70 jaar is verstreken na het overlijden van de maker van een werk, mag het werk door iedereen gebruikt, uitgebracht en bewerkt worden.

Voordat een maker van een werk overlijdt, kan deze persoon aangeven wie de copyrights krijgt. Dit houdt in dat dit niet direct naar de erfgenamen hoeft te gaan.

Wat zijn de gevaren van het gebruik van copyright

Er zitten een aantal gevaren aan het gebruiken van copyright. Dat is ook de reden waarom je geen werken met copyright wilt gebruiken. Als eerste gaan de opbrengsten van het gene waar je het voor gebruikt hebt naar de maker van het werk.

Daarnaast kan er ook nog eens een rechtszaak tegen je aangespannen worden. Dit gebeurt vaak als grote bedrijven hier een fout mee maken. Als dit het gevaar is, kan de rechten hoge boetes opleggen aan degene die de fout heeft gemaakt om werken met copyright te gebruiken. De geldsom van deze boetes gaat ook naar de maker van het werk.

Reageren is niet mogelijk.