Wat betekent Flipping the Classroom?

Wat betekent Flipping the Classroom?

Flipping the Classroom hoeft niet per se letterlijk vertaald te worden als het “omkeren” van de klas. Het gaat eerder om het veranderen van de traditionele manier van onderwijs, waarbij de leraar leidend is en de leerlingen passief zijn. Met de flipped classroom methode nemen leerlingen de leiding over hun eigen leerproces en worden ze meer actief betrokken bij hun eigen onderwijs. Maar wat houdt deze methode nou precies in?

De oorsprong

De Flipping the Classroom methode is ontstaan vanuit het idee dat het traditionele onderwijssysteem gebaseerd is op lesgeven en examens, terwijl het juist belangrijk is om leerlingen in staat te stellen om nieuwe vaardigheden te leren, creatief te zijn en te ontdekken wat hun passies zijn. Met de flipped classroom methode worden de rollen omgedraaid en krijgen leerlingen de kans om op hun eigen tempo te leren en zich te concentreren op wat ze interessant vinden. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van interactieve tools zoals video’s, podcasts en andere online tools.

De belangrijkste aspecten

Een van de belangrijkste aspecten van de flipped classroom is dat leerlingen hun eigen tempo kunnen bepalen. In plaats van dat de leraar vertelt wat er moet worden geleerd, krijgen leerlingen de kans om zelf te ontdekken en te onderzoeken wat ze interessant vinden. Daarnaast biedt de Flipping the Classroom methode ook de mogelijkheid om te differentiëren tussen leerlingen. Zo kan een leerling die het materiaal al beheerst sneller doorgaan, terwijl een leerling die meer tijd nodig heeft om het materiaal te begrijpen, extra oefeningen kan doen.

Verantwoordelijkheid

Flipping the Classroom betekent dus niet alleen dat leerlingen meer verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces, maar ook dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het begeleiden van leerlingen in plaats van de traditionele manier van lesgeven. Het biedt ook de mogelijkheid om meer interactief te werken en leerlingen te betrekken bij de les. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat leerlingen de basis van hun kennis hebben opgedaan met behulp van online content en ze daardoor meer actief kunnen deelnemen aan de les.

Uitdagingen

Afgezien van de voordelen die Flipping the Classroom biedt voor leerlingen en leraren, zijn er ook potentiële uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden. Het hebben van toegang tot de benodigde technologie en het vinden van de juiste online tools kunnen bijvoorbeeld een obstakel vormen. Daarnaast kan het moeilijk zijn om leerlingen gemotiveerd te houden als ze meer verantwoordelijkheid hebben over hun eigen leerproces.

 

Flipping the Classroom is een methode die de traditionele manier van onderwijs aanpakt door leerlingen meer aandacht te geven en hen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces. Het biedt voordelen zoals differentiatie tussen leerlingen en meer interactief werken, maar het kan ook potentiële uitdagingen met zich meebrengen. Het belangrijkste doel is om het leerproces te verbeteren en leerlingen te leren werken op een manier die het beste bij hen past. Voor meer informatie kun je bijvoorbeelde terecht bij Stichting LeerKRACHT.

Reageren is niet mogelijk.