Optreden tegen inbreuk van derden

Optreden tegen inbreuk van derden

Wat is merkenrecht?

Het merkenrecht maakt deel uit van het intellectuele eigendomsrecht, dat weer deel uitmaakt van het privaatrecht. Het hoofddoel van merkenrecht is merkbescherming. Maar wat zijn merken? Merken zijn tekens die worden gebruikt om producten of diensten te onderscheiden van andere producten of diensten. Zonder merken zou het voor een consument lastig zijn om te kiezen uit verschillende producten of diensten. Om te voorkomen dat een ander jouw tekens als merk gaat gebruiken, is het noodzakelijk om jouw merk te registratie.

Wat houdt auteursrecht in?

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht rust dus bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met het werk willen doen. Door middel van auteursrecht kan je dus optreden tegen derden die inbreuk maken op jouw werk. Juridisch wordt dit namelijk niet gedoogd.

Wat wordt er bedoeld met handelsnaamrecht?

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming of organisatie opereert. Eem handelsnaam en een merk kunnen hetzelfde zijn, maar dit hoeft niet. Het is een strategische keuze om handelsnaam en merk hetzelfde te laten zijn of juist niet. Het kan een versterking betekenen van de positie als handelsnaam en merk hetzelfde zijn. Maar het kan ook tegenwerken. Mocht er met het merk onverhoopt iets aan de hand zijn, dan kan dit direct gevolgen hebben voor de onderneming. Daarom is het verstandig om de handelsnaam te registreren. Op het moment dat er dan toch misbruik wordt gemaakt, dan kan je optreden onder leiding van een gespecialiseerde advocaat.

Heb jij jouw merk, werk of handelsnaam geregistreerd, maar wordt er onverhoopt toch inbreuk op gemaakt door derden? Schakel dan het advocatenkantoor in Hoorn in. Dit advocatenkantoor wil graag samen met jou optreden tegen de inbreukmaker!

Reageren is niet mogelijk.