Minder broeikasgassen uitstoten

Minder broeikasgassen uitstoten

Het nieuwe besluit van de Europese Unie

De Europese Unie richt zich tegenwoordig steeds beter op het milieu. Maatschappelijk onderneming is immers niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Er moeten minder broeikasgassen worden uitgestoten en om dit te realiseren heeft de Europese Unie zich volledig gestort op de F-gassenverordening. Het doel van F-gassenverordening is dus om het milieu te beschermen voor de uitstoot door het aantal gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Deze nieuwe regeling op het gebied van F-gassen is sinds het begin van 2015 actief geworden. In deze verordening staan de voorwaarden van het op de markt brengen van HFK’s en apparatuur die gefluoreerde broeikassen bevatten. In het nieuwe besluit staat precies beschreven wat de kwantitatieve limieten van het op de markt brengen van HFK’s zijn. Daarnaast staan er voorwaarden beschreven met betrekking tot apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Wat zijn deze genoemde F-gassen?

In het nieuwe besluit van de Europese Unie wordt erg gesproken over F-gassen. Maar wat houden die F-gassen eigenlijk in? F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen. Deze F-gassen versterken het broeikaseffect enorm. Juist omdat het broeikaseffect de laatste tijd al een groot probleem is voor het milieu, is het zaak om het broeikaseffect te verzwakken. Dit kan in elk geval gerealiseerd worden door F-gassenverordening.

Wat houdt de maatregel precies in?

Door het nieuwe besluit van de Europese Unie, zullen er vanzelfsprekend ook nieuwe maatregelingen ingaan. Zo gaat er vanaf begin 2020 een verbod in op het bijvullen van HFK koudemiddelen met een GWP hoger dan 2500. Ook zal de frequentie van de lekcontroles niet langer worden bepaald door de inhoud van de koudemiddelen in kilogram. Dit zal tegenwoordig worden bepaald aan de hand van de inhoud in CO2-equivalent. Ben je benieuwd wat deze nieuwe maatregelen voor jou zullen veranderen? Neem dan contact op met een gasleverancier. Deze gasspecialist wil je graag voorzien van de juiste informatie.

Reageren is niet mogelijk.